Bekymret for svekkelse av den polske rettsstaten

Publisert 19.07.2017
Foto: iStock.com/karma_pema
Det polske parlamentet har vedtatt en lov som kan gi betydelig politisk innflytelse over utnevningen av dommere. Det vil svekke den polske rettsstaten. Den Europeiske Dommerforeningen og Europarådets konsultative råd av dommere uttrykker sterk bekymring. De får støtte av såvel Dommerforening som Juristforbundet.

Fredag 14. juli 2017 behandlet det polske parlamentet  "The Act on the Polish National Council of the Judiciary", etter at underhuset på onsdag vedtok loven. Loven blir antakelig vedtatt av senatet og sidensanksjonert av presidenten. Endringene vil gi betydelig politisk innflytelse over utnevningen av medlemmene av det polske domstolsrådet og over utnevningen av dommere. Det vil innebære et betydelig tilbakeslag for den polske rettsstaten.

Medlemmer av det polske parlamentet har videre fremmet et bekymringsfullt  lovforslag som vil innebære følgende:

All judges of the Supreme Court being in active service, except a group of judges indicated arbitrarily by the Minister of Justice,  will be transferred into retirement. The Supreme Court will be subordinated to the Minister of Justice regarding the organization and the human resources of the Court, and the Minster of Justice will be empowered with the exclusive competences of nominating candidates for judicial office holders in the Supreme Court. If adopted, the Act will further undermine the separation of state powers, the rule of law and the independence of the judiciary in Poland. New judges will have to be appointed to the Supreme Court under decisive political influence.

Den Europeiske Dommerforeningen (EAJ), som Den norske Dommerforening er medlem av, og Consultative Council of European Judges (CCJE),  Europarådets konsultative råd av dommere, er svært bekymret for respekten for domstolenes uavhengighet i Polen.

Les EAJs uttalelse som er sendt til presidenten for the polske parlamentet og andre europeiske myndigheter. Les også uttalelsen fra CCJE.

Den norske Dommerforenings leder Ingjerd Thune deler bekymringen for utviklingen i Polen og gir sin fulle støtte til uttalelsene.

Også Juristforbundet reagerer på den politiske kneblingen av dommernes uavhengighet i Polen:

– Juristforbundet ser med bekymring på utviklingen i Polen. Frie og uavhengige domstoler er en grunnpilar i rettsstaten, og det er skremmende at dette prinsippet er truet både i Polen og andre europeiske stater, kommenterer presidenten i Juristforbundet, Curt A. Lier.

– Vi støtter helhjertet de internasjonale dommerorganene i deres protest mot svekkelsen av dommeres og domstolers frihet. Vi oppfordrer også den norske regjeringen til å markere overfor sine polske kolleger at dette ikke er en akseptabel vei å gå.