Akademikere skaper verdier i mindre virksomheter

Publisert 22.02.2017
Kontorfellesskap
Akademikere skaper verdier og arbeidsplasser i små og mellomstore bedrifter. Dessuten øker de virksomhetenes sjanse for å overleve. Dette viser en fersk analyse som byrået Epinion har gjort for Juristforbundets danske søsterorganisasjon DJØF og danske Akademikerne.

Analysen fra Epinion, basert på data fra Danmarks Statistik, viser at det vil gi en stor gevinst for næringslivet og samfunnet dersom flere små og mellomstore virksomheter ansetter akademikere.

Virksomheter som ansetter en akademiker, har mye høyere sysselsettingsvekst. Etter tre år har de år i snitt ha 4,5 flere ansatte enn virksomheter uten akademikere i arbeidsstokken. De nye jobbene går i stor grad til faglærte og ufaglærte.

For å illustrere potensialet viser beregninger at hvis andelen små og mellomstore bedrifter som ansetter sin første akademiker, økte med 10 prosentpoeng, ville det i Danmark bety 55 000 nye jobber over tre år, hvorav 14 000 for ufaglærte og 12 000 for faglærte medarbeidere.

Bedrifter som ansetter en akademiker, har en høyere overlevelsesrate enn sammenlignbare selskaper som ikke ansetter akademikere. Av 100 bedrifter overlever to flere bedrifter over tre år hvis de ansetter en akademiker. Også verdiveksten er mye høyere for bedrifter som ansetter en akademiker – 41 prosent høyere i løpet av en fem års periode.

Bare én av fem danske små og mellomstore bedrifter hadde i 2013 ansatt akademikere, og disse utgjorde knapt 8 prosent av alle medarbeidere i små og mellomstore bedrifter i vårt naboland.