For deg som er blitt anklaget for seksuell trakassering

Slik gjør du hvis du blir anklaget for seksuell trakassering:

Delta i utredningen

Hvis arbeidsgiver får kjennskap til en anklage om seksuell trakassering på arbeidsplassen, har vedkommende en lovpålagt plikt til sette i gang en umiddelbar utredning av saken. Arbeidsgiver skal ha nedfelt rutiner for hvordan saker om seksuell trakassering skal håndteres, enten det dreier seg om fysisk trakassering eller berbal, som viter eller støtende uttrykk.

Blir du anklaget for seksuell trakassering, vil du bli innkalt til samtale med arbeidsgiver eller den som utreder saken for arbeidsgiver. Før samtalen har du anledning til å kontakte Juristforbundet. Det kan være lurt å ha med seg en tillitsvalgt under samtalen.

Se saken fra begge sider

Hør etter hva den opplevde krenkelsen går ut på. Gi din versjon av hendelsen, og forhold deg rolig og sakling. Tenk over at du kan ha utsatt noen for en krenkelse uten at det var din hensikt. Respekter motpartens opplevelse, og prøv å forstå. Hvis du ikke allerede har gjort det, må du umiddelbart stoppe den oppførselen som oppleves krenkende.

La utredningen gå sin gang

Arbeidsgiver har plikt til å danne seg et helhetlig bilde av hva som har skjedd. Det er ikke uvanlig a ord står mot ord i slike saker. Arbeidsgiver skal holde alle berørte parter oppdatert om utviklingen i utredningen. Ingen opplysninger fra utredningen skal ellers spres på arbeidsplassen.

Når utredningen er klar

Hvis arbeidsgivers utredningen konkluderer med at det har skjedd en krenkelse, skal vedkommende sette inn tiltak. Dette kan dreie seg om en tilrettevisning, advarsel, omplassering, oppsigelse eller, i de alvorligste tilfellene, avskjed.

Ta kontakt med Juristforbundet hvis du vil vite hva disse tiltakene går ut på.


Sjekklisten er basert på materiale fra Juristforbundets svenske søsterorganisasjon JUSEK og tilpasset norske forhold.