Juristforbundets sommersjekk

Foto: iStock.com/Rohappy
Juristforbundet ønsker at barn og unge skal stå godt rustet til sitt første møte med arbeidslivet. Her finner du huskeliste for ungdom som skal ut i arbeidslivet og forslag til arbeidskontrakt, utarbeidet av Juristforbundets fagutvalg for arbeidsrett.