Spekter helse

Informasjon legges ut fortløpende under oppgjøret.
Kontaktperson:

Michael Rummelhoff
E-post: mir@juristforbundet.no