Inkluderende arbeidsliv

Publisert 18.05.2021

Foto: iStock/schyther

IA-avtalen 2019–2022 omfatter hele det norske arbeidslivet og har gjort arbeidsplassen til hovedarenaen for IA-arbeidet. Et godt partssamarbeid er en forutsetning for å lykkes med IA-arbeidet. Både ledelse, tillitsvalgte og verneombud har viktige roller i dette arbeidet.

Intensjonsavtalen for et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) ble inngått mellom myndighetene og partene i arbeidslivet første gang i 2001. Gjeldende avtale ble undertegnet 18. desember 2018 og gjelder fram til og med 2022.

Det overordnede målet for IA-samarbeidet er å skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall og på denne måten bidra til å øke sysselsettingen. De to nasjonale målene for avtalen er å redusere sykefraværsprosenten med 10% sammenlignet med årsgjennomsnittet i 2018 og redusere frafallet fra arbeidslivet.

Innsatsen i IA-avtalen skal rettes mot bransjer og sektorer som har potensial for å redusere sykefravær og frafall, og på denne måten bidra til å nå de nasjonale målene for avtalen. Les mer om dette på arbeidsmiljøportalen.no

Det er også laget en plakat for ansatte, arbeidsgivere og tillitsvalgte som redegjør for deres roller i IA-arbeidet som vi anbefaler å ta en kikk på.