Ny som tillitsvalgt - statlig sektor

Kvinne holder kurs

Foto: iStock.com/izusek

Dette kurset er obligatorisk for alle tillitsvalgte i staten.

Kurset skal i utgangspunktet gjennomføres før man kan delta på de andre kursene og vil gi deg verktøy for påvirkning og innflytelse.

Tid
Start: 14.02 kl. 10:30
Slutt: 16.02 kl. 14:00
 
Kursansvarlig
Solveig Dahl Kongsvik
Mobil: +4791555268
Sted
Clarion Collection Hotel Gabelshus
Gabelsgate 16, 0272 OSLO
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
09.01 kl. 23:30


Presentasjonene du trenger til kurset

Program

Ny som tillitsvalgt - hva nå

Hovedavtalen i staten - presentasjon

Hovedavtalen i staten 2023-2025

Om ny hovedavtale i staten

Hovedtariffavtalens partsforhold og lønnssystem

Hovedtariffavtalen 2022-24 - med kommentarer

Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2023

Brev om lokale lønnsforhandlinger fra KDD 2023


Kurset har som mål å gjøre deg tryggere i rollen som tillitsvalgt.

Tillitsvalgte som er trygge i rolleforståelsen er bedre til å oppdage og gripe fatt i ulike problemstillinger som berører medlemmene. Det gjør deg også bedre egnet til å delta aktivt i gode prosesser. Dette krever kjennskap til avtaleverk, organisasjonsforståelse og Juristforbundets politikk, samt bevissthet på egen rolle og relasjoner overfor øvrige parter i arbeidslivet.

Kurset vil gi deg en introduksjon til hovedavtalen og hovedtariffavtalen, sentrale avtaler for våre medlemmer i staten, samt for deg som deres tillitsvalgt. Vi gjennomgår avtalenes formål og intensjon, former for medbestemmelse, virkeområde, klargjør partsforholdet og partenes rettigheter og plikter, sentrale og lokale forhandlingsordninger, i tillegg til å gi en gjennomgang av lønnssystemet. Kurset gir deg også kjennskap til Juristforbundet, Akademikernes organisasjonsoppbygging og politikk.

Målsettingen med kurset er å bidra til at du som tillitsvalgt opplever deg trygg i rollen, kjenner det grunnleggende regelverket, hvilke virkemiddel du har tilgjengelig og hvilke arenaer du arbeider på.

Kurs samt reise og opphold er kostnadsfritt for tillitsvalgte. Reiseutgifter dekkes etter rimeligste reisemåte.

Dersom du ikke ønsker overnatting eller middag må det noteres i påmeldingen.

Eventuelt forfall må meldes snarest mulig og senest 30. januar.

Kursnummer 2024605