Juristforum

Nidelven i Trondheim
Foto: iStock.com/tpopova

Juristforum er en faglig og sosial møteplass for Juristforbundets medlemmer der du bor. Faglige temaer som tas opp strekker seg fra rene juridiske temaer som kollektiv arbeidsrett og ny arvelov via komplementære temaer som etikk og digital selvledelse til samfunnsjuridiske temaer som ny advokatlov.

Vi har 13 juristnettverk i hele landet som arrangerer Juristforum. Det faglige programmet utarbeides i samarbeid mellom juristnettverkene og sekretariatet. I tillegg arrangerer vi Juristforum i Oslo. Det arrangeres totalt over 40 Juristforum i løpet av et kalenderår.