Juristforum

Nidelven i Trondheim
Foto: iStock.com/tpopova
Juristforum er en faglig og sosial møteplass for medlemmene der de bor. Faglige temaer som tas opp strekker seg fra rene juridiske temaer via komplementære temaer som etikk, forhandlinger og presentasjonsteknikk til samfunnsjuridiske temaer som ny advokatlov.

Vi har elleve juristnettverk i hele landet som arrangerer Juristforum. Det faglige programmet utarbeides i samarbeid mellom juristnettverkene og sekretariatet. I tillegg arrangerer vi Juristforum i Oslo. Det arrangeres totalt over 30 Juristforum i løpet av et kalenderår.