Juristdagen

Juristdagen arrangeres lørdag 14. september 2024. Fra klokken 11. til 14. står engasjerte og dyktige jurister på stands over hele Norge for å svare på juridiske spørsmål fra lokalbefolkningen. Juristdagen arrangeres av frivillige advokater og jurister som ønsker å bidra med gratis juridisk rådgivning.

De fleste spørsmålene dreier seg om arv, ekteskap og eiendom, samt generelle forbrukerspørsmål. Enkle spørsmål besvares på stedet, men like ofte får publikum råd om hvordan de bør gå frem videre og hvor de kan henvende seg.

Juristdagen har de siste årene etablert seg som et svært populært tiltak fra Juristforbundet. Siden oppstarten i 2006 har vi besvart nærmere 25 000 henvendelser på stand.

Omtrent en uke før Juristdagen får du en e-post fra lokal prosjektleder om oppmøtested og annen viktig informasjon.

Regionale forskjeller

I storbyene får vi også mange spørsmål om utlendingsrett, og i kystbyene får vi en del spørsmål om strandsone/allemannsrett. Totalt sett får vi flest privatrettslige spørsmål. Men en skal også merke seg at vi får mange spørsmål om rettshjelpsordninger, forskjellen på en jurist og en advokat og spørsmål om hva Juristforbundet er og hvordan det er å studere jus.

Datosøk
Fra
Til