Yngre Juristers Arrangementskomité

Yngre Juristers Arrangementskomité er opprettet for jurister som er i sine ti første år etter endt master i rettsvitenskap.

Formålet er å gi medlemmene et konkurransefortrinn og bygger på tre grunnpilarer;

  • Nettverksbygging
  • Kunnskapsbygging
  • Karrierebygging


Yngre Juristers Arrangementskomité arrangerer både faglige og sosiale sammenkomster med faglig utveksling og faglig påfyll i sentrum. Forumet ønsker å gi de yngre juristene et kunnskapsløft, og fokuserer på tema som jurister fra alle virksomheter kan ha nytte av.

For å nå flest mulig vil flesteparten av møtene streames slik at de er tilgjengelige i hele landet.

Leder:
Mari Emilie Beck
Rosenlund & Co AS
Styremedlemmer:
Julie Reinfjord
Advokatfirmaet CLP DA