Fagnettverk offentlige anskaffelser

Leder:
Åshild Eikenes Sjøli
Ask Tjenester AS
Styremedlemmer:
Jan Erik Breivik
Bane NOR SF - Oslo
Auris Helse AS
Nanna W. Christensen
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, Stavanger
Marie Braadland
Advokatfirmaet Grette AS
Kathinka Bull-Lønskog
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring Avd Oslo
Bent J. Syversen
Computas AS
Tor Arne Solberg-Johansen
Inventura Advokat AS, avd Oslo