Dommerforeningens styre

Den norske dommerforening (Juristforbundet – Dommerforeningen) er en medlemsseksjon i Norges Juristforbund, og organiserer embetsdommere i de alminnelige domstoler, i alle instanser. Foreningens formål er å verne rettsstaten og samle dommere til felles arbeid for deres interesser og oppgaver og for reformer innen rettslivet.
Leder:
Kirsten-Aase Bleskestad
Ringerike, Asker og Bærum tingrett - Dommere, rettssted Sandvika
Styremedlemmer:
Guro Vale Kvavik
Agder lagmannsrett
Eidsivating lagmannsrett
Knut Rye-Holmboe
Nord-Troms og Senja tingrett - Dommere, rettssted Tromsø
Ivar K. Iversen
Trøndelag tingrett - Dommere, rettssted Steinkjer
Ole Kristen Øverberg
Oslo tingrett
Hordaland tingrett - Dommere, rettssted Bergen
Norges Høyesterett - Dommere
Nestleder:
Marit Bjørånesset Frogner
Borgarting lagmannsrett - Dommere

Kontaktperson i sekretariatet

Lars Alexander Benum
Administrasjonskonsulent
Seksjonskontakt JF – Dommerforeningen
Mobil: 458 31 669