Styremøter

Styremøter 2020

  • 13. januar
  • 17. februar
  • 9. mars
  • 11.-12. mai – styremøte avholdes i Nordre Sunnmøre tingrett 11. mai
  • 15. juni
  • 24. august.
  • 15. september – landsmøte 2020 og styremøtet vil avholdes i sammenheng med dommerseminar 14-15 september.