Styremøter


HØSTEN 2021


23. august
6. september og 7. september (Representantskapsmøte den 7.)
27. september (digitalt)
18. oktober – digitalt møte
15. november – fysisk møte. Møte med ledelsen i Domstoladministrasjonen i Oslo tingrett. Møte med lederne av fagutvalgene i Juristenes Hus.

6. desember


VÅREN 2022


17. januar
7. februar
7. mars
28. mars
25. og 26. april 
23. mai
13. juni