Arbeidsplassutforming

Mange av Juristforbundets medlemmer og tillitsvalgte blir involvert i prosesser rundt utvikling av egen arbeidsplass på ett eller annet tidspunkt. Det kan være beslutninger om valg av type kontor, som valg mellom enekontor og åpne og aktivitetsbaserte kontorlandskap og bruk av hjemmekontor.

Erfaringsvis er ikke alle slike beslutninger og prosesser godt nok forankret i kunnskapen og forståelsen vi etter hvert har fått på hvordan ulike kontorarbeidsplasser fungerer for jurister.

Dersom du eller din virksomhet er i en prosess der dere trenger mer informasjon om hva som kan være den beste arbeidsplassløsningen hos dere, så kan Juristforbundet bistå i dette arbeidet.

Vi kan tilby:

  • Veiledning og råd om hva slags kontorløsninger som er mest produktive for jurister.
  • Tips til hvordan hjemmekontor kan benyttes effektivt og hva som er godt ergonomisk utstyr på hjemmekontoret.
  • Informasjon om regler og ansvar, jfr. arbeidsmiljøloven.

Ta kontakt med sekretariatet v/ analyseansvarlig Line Egeland på leg@juristforbundet.no

Resultater fra våre egne tre undersøkelser, viser at beste og mest produktive arbeidsplass for majoriteten av jurister er skjermet arbeidsplass. Det vil si enekontor og hjemmekontor. I tillegg foretrekkes små åpne kontorlandskap med tilgang til stillerom, gjerne i kombinasjon med hjemmekontor. Årsaken er at skjerming bidrar til færre avbrytelser og mindre støy.

Her kan du lese hele rapporten

Om du vurderer eller ønsker en egen undersøkelse for din arbeidsplass, kan du ta kontakt med Company Pulse.