Forsikring, bank og pensjon

Foto: iStock/Barteksewzcyk

Medlemmer får svært gunstige betingelser på forsikring-, bank- og pensjonsprodukter hos Juristforbundet Forsikring og Handelsbanken.

Juristforbundet Forsikring

Juristforbundet Forsikring gir deg rådgivning og svært gunstige betingelser på kollektive og individuelle forsikringer tilpasset dine behov. Forsikringsproduktene er levert av Tryg Forsikring.

Telefon: 23 11 33 11
E-post: forsikring@juristforbundetforsikring.no


Handelsbanken

Som medlem får du svært gode betingelser på bank- og pensjonsprodukter i Handelsbanken.


Profesjonsansvarsforsikring

If Skadeforsikring tilbyr profesjonsansvarsforsikring med sikkerhetsstillelse. For å bli kunde må du gjennom en søknadsprosess hvor du må dokumentere skadestatistikk og de fagdisipliner din profesjon omfatter.

På bakgrunn av den innsendte søknaden vil du bli kontaktet av en rådgiver fra PS Assuranse – agent for If Skadeforsikring. Telefon: 22 76 34 00. E-mail: post@psassuranse.no