Dine personlige verdier: Kompass for et helhjertet liv

Publisert 03.07.2023

Vil du trives på jobb, må du gjøre arbeid som er i tråd med de personlige verdiene dine. Under enhver stress- og mistrivselsproblematikk ligger en eller flere verdikonflikter og ulmer. Men kanskje vet du ikke hva dine verdier er?

I dette kurset får du to visualiseringsøvelser og to verktøy som skal hjelpe deg til å identifisere verdiene dine. Dessuten får du en sjekk på om du lever og jobber i tråd med disse i dag.

Dette skal du lære:

  • Hvorfor er personlige verdier viktig?
  • Finn dine personlige verdier
  • Livshjulet – for et balansert liv
  • Finn dine arbeidslivsverdier
  • Arbeidslivshjulet – en karriere du er stolt av