Rettssikkerhetskonferansen 2023

Er rettsstaten i krise? Påvirker Russland den norske rettsstaten? Hvor viktig er folks rettsoppfatning? Bør mediene få mer innsikt i straffesaker? Hvem får Rettssikkerhetsprisen? Dette er blant spørsmålene Juristforbundet stiller på Rettssikkerhetskonferansen 18. oktober.

Her er dokumentene du trenger for å søke om etterutdanningstimer fra Advokatforeningen:

PROGRAMMET

PRESENTASJON ADELE MESTAD

PRESENTASJON LARS ROAR FRØYLAND

Tid
Start: 18.10 kl. 12:00
Slutt: 18.10 kl. 15:45
 
Kursansvarlig
Anne H. Njåmo
Mobil: +4792463375
Sted
Gamle Logen, Oslo
Grev Wedels Plass 2, 0151 OSLO
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
17.10 kl. 15:00

Konferansen kan følges fysisk, i Gamle Logen, eller via strømming på Facebook. Man trenger ikke melde seg på dersom man følger via strømming.


Noe av det vi spør om:

 • Rettsstaten i krise – hvor ille står det til?
 • Er Russland en trussel mot norsk rettsstat, rettssikkerhet og demokrati?
 • Folks rettsfølelse. Er straffene strenge nok? Bør domstolene lytte mer til folks meninger?
 • Bør pressen få mer innsyn i straffesaker?


Noen av dem du får møte:

 • Beate Gangås, sjef for Politiets sikkerhetstjeneste

 • Adele Matheson Mestad, direktør ved Norges institusjon for menneskerettigheter

 • Eirin Eikefjord, politisk redaktør i Bergens Tidende

 • Iver B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens Institutt

 • Frode Sulland, advokat/partner i Advokatfirmaet Sulland AS

 • Eskil Grendahl Sivertsen, spesialrådgiver ved Forsvarets forskningsinstitutt

 • Lars Erik Alfheim, førstestatsadvokat, leder av Oslo statsadvokatembete

 • Tonje Vang, lagmann, Borgarting lagmannsrett

 • Lars Roar Frøyland, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet, OsloMet

 • Sverre Bromander, President i Juristforbundet

 • Årets vinner av Rettssikkerhetsprisen (Lars Mikkel Tronsrud, Bjørn Olav Jahr, Halvard Sivertsen)


SE HELE PROGRAMMET

SE DIREKTE STRØMMING


Registrering og enkel bevertning fra kl. 11.30.

Etter konferansen inviterer Juristforbundet deltakerne til baksnakk og et glass. Ønsker du å bli med på baksnakk kan du skrive "baksnakk" i kommentarfeltet ved påmelding.

Konferansen strømmes direkte for dem som ikke kan være til stede i Gamle Logen.

Etterutdanningstimer for medlemmer av Advokatforeningen kan kun registreres ved deltakelse i Gamle Logen.


Kursnummer: 239017