Rettssikkerhetskonferansen 2023

Er rettsstaten i krise – hvor ille står det til? Er Russland en trussel mot norsk rettsstat, rettssikkerhet og demokrati? Og bør pressen få mer innsyn i straffesaker? Dette er noe av det vi spør om på årets Rettssikkerhetskonferanse onsdag 18. oktober.

Dette er noen av dem du får møte:

 • Beate Gangås, sjef for Politiets sikkerhetstjeneste

 • Adele Matheson Mestad, direktør ved Norges institusjon for menneskerettigheter

 • Eirin Eikefjord, politisk redaktør i Bergens Tidende

 • Iver B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens Institutt

 • Frode Sulland, advokat/partner i Advokatfirmaet Sulland AS

 • Eskil Grendahl Sivertsen, spesialrådgiver ved Forsvarets forskningsinstitutt

 • Lars Erik Alfheim, førstestatsadvokat, leder av Oslo statsadvokatembete

 • Tonje Vang, lagmann, Borgarting lagmannsrett

 • Lars Roar Frøyland, forsker ved Velferdsforskningsinstituttet, OsloMet

 • Sverre Bromander, President i Juristforbundet

 • Årets vinner av Rettssikkerhetsprisen (Lars Mikkel Tronsrud, Bjørn Olav Jahr, Halvard Sivertsen)


Tid
: 18. oktober kl. 1200-15.30
Sted: Gamle Logen, Oslo, og via strømming
Pris: Gratis

PÅMELDING


Lett servering og registrering fra kl. 11.30. Etter konferansen inviterer Juristforbundet deltakerne til baksnakk og et glass. Rettssikkerhetskonferansen blir strømmet direkte på Facebook.