Kunstig intelligens og Legal Tech - Muligheter og utfordringer for jurister i privat og offentlig sektor

Foto: iStock.com/putilich, iStock.com/AndreyPopov, iStock.com/the-lightwriter

Juristforbundet Tech Forum inviterer til nettseminar om kunstig intelligens og legal tech, og hvilke muligheter og utfordringer dette gir for jurister i privat og offentlig sektor. Seminaret er gratis og åpent for alle.

Dato: 26. januar
Tid: Kl. 09 - 11
Pris: Gratis
Arrangør: Juristforbundet Tech Forum

Spørsmål kan sendes inn via meldinsskjemaet nederst på siden.

Introduksjon

Den pågående digitaliseringen skaper ikke bare nye muligheter i form av teknologi som kan effektivisere og forenkle juridiske analyser og beslutningsprosesser, men medfører også utfordringer som stiller krav til nytenking og tilpasning innenfor såvel privat som offentlig sektor.

Forretningsmodeller for juridisk rådgivning vil utfordres og konkurranseutsettes på̊ en måte som vi ikke har sett tidligere. Forvaltningsautomatisering skaper nye forutsetninger for saksbehandlingsprosesser, organisasjonsmodeller og kompetansebehov.

 • Hvordan vil denne utviklingen påvirke juristenes rolle og arbeidssituasjon?
 • Vil det for eksempel være behov for advokat- og dommerfullmektiger i fremtiden?
 • Vil de store advokatfirmaene måtte utvikles til mer tverrfaglige konsulentbyråer?
 • Vil de små advokatfirmaene overleve?

Dette er noen av de spørsmål som Juristforbundets Tech Forum ønsker å rette søkelyset på i dette seminaret. Vi vil også få en innføring i den bakenforliggende teknologien og korte presentasjoner fra flere spennende aktører i det norske legal tech-markedet, hvor hensikten er å vise konkret eksempler på praktiske løsninger som er tilgjengelige allerede i dag.

Program

 • Velkommen v/Joachim Benno, leder Juristforbundet Tech Forum

 • Kunstig Intelligens – hva er det, muligheter og utfordringer? v/Inga Strümke, Postdoctoral researcher Simula Research Laboratory AS

 • Hva er Legal Tech og hvordan er kunstig Intelligens en del av dette? v/Frode Ettesvoll, CEO Compose AS

 • Eksempler fra offentlig og privat sektor:
  - Domstolsadministrasjonens prosjektet om "Allmenngjøring av rettspraksis"
     v/Christopher  H. Sørensen, Ass. dir. i Norges Høyesterett
  - NAV v/Silje Aanderud-Larsen, seksjonssjef forretningsutvikling, kunnskap og analyse
  - Lawbotics AS v/Merete Nygaard, CEO
  - Justify AS v/Dag Josef Foss, CEO
  - Maigon AS, Sergii Shcherbak, CTO
  - Ayfie AS v/Siw Ødegaard, CEO

Paneldiskusjon

 • Moderator Joachim Benno, leder av Juristforbundet Tech Forum
 • Christian Bendiksen,partner Brækhus Advokatfirma DA
 • Inga Strümke, Postdoctoral researcher Simula Research Laboratory AS
 • Frode Ettesvoll, CEO Compose AS
 • Håvard Holm, President Juristforbundet
 • Merete Nygaard, CEO Lawbotics AS
 • Jon Wessel-Aas, leder Advokatforeningen
 • Silje Aanderud-Larsen, seksjonssjef forretningsutvikling, kunnskap og analyse NAV

Seminarets deltakere

Presentasjoner

Norske Legal Tech-selskaper


Få med deg Tech Forums neste arrangement:
Stortingsvalget 2021 – Er den norske valgprosessen rustet for digitale trusler?

Send inn spørsmål