Lønnsoppgjøret nærmer seg meklingsfristen

Publisert 13.05.2022

Tonje Leborg leder Akademikerne kommune. Foto: Akademikerne

Meklingen er formelt i gang, men meklingsinnspurten starter først lørdag 21. mai kl. 10.00 på alle de offentlige tariffområdene. Frist for å bli enige er midnatt 23. mai. Det betyr evt. arbeidskonflikt fra 24. mai

Forhandlingsfristen for årets lønnsoppgjør var 1. mai, og det endte altså med brudd både på KS-området og i Oslo kommune. I tillegg ble det brudd i statlig sektor.

Som kjent er det hovedoppgjør i 2022, dvs. vi forhandler både om lønn og avtaletekst. Dette omfatter fellesbestemmelser og krav knyttet til forhandlingssystemet.

Uenighet om rammen

Felles for alle de offentlige tariffområdene er uenighet om rammen. Frontfaget er estimert til 3,7 %, men man ønsker en høyere ramme i offentlig sektor denne gangen. Stadig stigende inflasjonstall understreker betydningen.

På KS området er det i tillegg viktig å sikre det frie, lokale forhandlingssystemet som omfatter de fleste av våre medlemmer i kommunal sektor. Vi aksepterer ingen føringer eller begrensinger her. Ut over dette har vi en del viktige krav til fellesbestemmelsene, bl.a. knyttet til godtgjørelse for reisetid. For Akademikerne er det også et mål at undervisningspersonalet skal omfattes av systemet med lokale forhandlinger.

Oslo kommune

I Oslo er det viktig å få på plass et lokalt forhandlingssystem, på linje med det vi har i KS og statlig sektor. Vi krever dette gjennomført fra og med mellomoppgjøret i 2023. For 2022 er kravet en betydelig avsetning til lokale forhandlinger, og at evt. tillegg på tabellen skal ha en klar akademikerprofil. I tillegg har vi krav om opprettelse og bruk av koder og utfyllende bestemmelser om gjennomføring av lokale forhandlinger.

Vi oppfordrer våre tillitsvalgte til å følge med på nettstedene til Akademikerne og Juristforbundet for oppdatering om morgenen 24. mai. Da kan vi ha funnet akseptable løsninger, eller vi kan være i arbeidskonflikt på ett eller begge tariffområder.