Valg: Har du forslag til kandidater?

En rekke tillitsverv skal fylles ved valg på landsmøtet. Som medlem kan du foreslå kandidater til disse vervene for valgkomiteen. Du kan også foreslå deg selv.

Valgkomiteen består av en leder valgt av landsmøtet og én representant for hver av seksjonene, med unntak av Juristforbundet – Student:

  • Stein Arne Hammersland (leder)
  • Kjetil Bruland Sørensen (JF-Stat)
  • Camilla Njå (JF-Privat)
  • Tom Schelderup Skare (JF-Kommune)
  • Frode Elgesem (JF-Dommerforeningen)

Komiteen skal legge frem sin innstilling innen 1. september 2022.

Valgkomiteen har ennå ikke satt noen frist for nominasjon av kandidater, men ønsker forslag fra medlemmene så snart som mulig. Send forslag til valgkomiteens leder Stein Arne Hammersland stein.arne.hammersland@nav.no.