Hvem kan bli delegater på landsmøtet?

Delegatene på landsmøtet skal stake ut kursen for Juristforbundets framtid. De er representanter for alle forbundets medlemmer og sin egen seksjon.

Landsmøtedelegatene er blant de øverste organisasjonstillitsvalgte medlemmene i forbundet og har mulighet til å påvirke utviklingen av forbundets arbeid den neste toårsperioden.

Delegatene velges på seksjonenes årsmøter, ved elektroniske valg eller av seksjonsstyret etter fullmakt fra årsmøtet. Reglene for valg av delegater framgår av seksjonenes egne vedtekter. Seksjonenes nettsider finner du her.

Delegatene fordeles på seksjonene etter en nøkkel. Les mer om delegatfordeling på landsmøtet her.

Seksjonsstyrene må sende inn liste over sine delegater på landsmøtet 2022 til hovedstyret innen 11. oktober.

Åpent for medlemmene

Alle medlemmer kan i hht. vedtektene følge landsmøtet, enten ved å være til stede i landsmøtelokalet eller ved å følge en strømmet versjon på nett. Bare valgte delegater har tale-, forslags- og stemmerett.