Kurs i effektiv formidling

Endelig kan vi møtes igjen!

Juristforbundet – Stat starter på ny opp Topptillitsvalgtsprogrammet, som er et tilbud til lederne i medlemsforeningene og på kontaktstedene.

Tid
Start: 20.05 kl. 10:00
Slutt: 20.05 kl. 16:00
Sted
Thon Hotel Bristol, Oslo
0164 OSLO
Pris
Medlemspris: 0,-
Studentpris: 0,-
Påmeldingsfrist
12.05 kl. 15:00


Juristforbundet – Stat inviterer Topptillitsvalgskollegiet til et nytt kurs i effektiv formidling. Evnen til å få gjennomslag er helt avhengig av evnen til å kunne kommunisere godt og formidle effektivt. Som tillitsvalgt holder det ikke å ha rett, man må også få rett. Og muligheten til å få rett er helt avhengig av hvor god man er til å påvirke og overbevise.

Kursplasser

Det vil være inntil 35 plasser på hele kurset. Det vil særlig legges vekt på at flest mulig ulike foreninger får delta. Dersom lederen av en medlemsforening ikke kan delta vil nestlederen kunne delta. De største foreningene vil også få mulighet til å stille med noen flere. Dersom det blir ledige plasser vil disse være åpne for andre tillitsvalgte.

Topptillitsvalgtskollegiet

Topptillitsvalgtsprogrammet er et tilbud til Topptillitsvalgtskollegiet. Topptillitsvalgtskollegiet består av seksjonsstyret i JF–S og lederne for medlemsforeningene og kontaktstedene. Nestlederne får delta om lederne ikke kan. Medlemmene i seksjonsstyret møter på vegne av det vervet, så de foreningene som de representerer får delta med en annen på foreningens vegne.

Foreninger

I tillegg må vi hensynta at foreningene har forskjellig størrelse. Alle foreninger som representerer flere enn 200 får en ekstra representant for hvert 200 medlem - i det minste i Topptillitsvalgtsprogrammet. Dersom vi må prioritere skal vi først prioritere at alle de ulike foreninger og kontaktsteder får plass. Vi ber om at påmelding går igjennom foreningsleder, som må foreta nødvendige prioriteringer.

Se hele programmet her

Praktisk informasjon

Topptillitsvalgtsprogrammet er ment å være et tilbud som forener våre topptillitsvalgte. Samtidig skal det være et opplæringstilbud om kompetanse og kunnskap som ikke finnes i det tradisjonelle utdanningstilbudet, målrettet mot vervet som fagforeningsleder.

Reiseutgifter

Vi dekker overnatting og flyreiser eller andre reiseutgifter for de av dere det skulle være behov for. Flybillett bestilles på vanlig måte. Vi vil komme tilbake med prosjektnummer.


Kursnummer: 2022604


Med hilsen
Sverre Bromander
Leder Juristforbundet Stat

Tlf: 97069057