Samarbeid med Equality Check

Publisert 24.11.2021

Juristforbundet jobber for likestilling og mangfold, og har nå inngått et samarbeid med Equality Check. Equality Check er en plattform som lar ansatte anonymt vurdere hvor likestilt og transparent egen arbeidsplass er. 

Equality Check omtaler seg selv som en slags «Tripadvisor» for mangfold og likestilling på arbeidsplassen, og gjennom samarbeidet ønsker Juristforbundet å bidra til mer åpenhet rundt likestilling og mangfold på arbeidsplassene til våre medlemmer. 

Equality Check gjør det lett for arbeidssøkere å sjekke hvordan ulike arbeidsplasser blir oppfattet blant de ansatte, og den gir arbeidsgivere informasjon om hvordan de ansatte opplever å jobbe der, slik at de eventuelt kan sette i verk tiltak for å forbedre seg.

Anonym vurdering 

Gjennom Equality Check kan alle anonymt vurdere egen arbeidsplass ved å svare på en kort undersøkelse med spørsmål om:

  • mangfold
  • likestilling
  • balanse mellom arbeid og fritid
  • bedriftskultur
  • ledelsens engasjement for mangfold på arbeidsplassen

Her kan du se oversikt over spørsmål og svaralternativer. 

Anmeldelsen er helt anonym. Svarene vil bli blandet med andres og blir presentert som en del av et gjennomsnitt. Equality Check  kombinerer ikke demografisk informasjon (alder, kjønn, etnisitet, jobbfunksjon osv.) på en måte som kan identifisere deg.

Hvordan gjør jeg det?

Gå inn på Equality Check og søk opp din arbeidsgiver. Alle virksomheter som er registrert i Brønnøysundregisteret kan søkes opp. Registrer om du er nåværende eller tidligere ansatt, og hvilke arbeidsområde du tilhører. Svar på spørsmålene og registrer deg.

Når arbeidsgiveren har fem eller flere anmeldelser vil resultatet synliggjøres på nettsiden til Equality Check.

Hvorfor gjør vi dette?

Juristforbundet har lenge jobbet aktivt med å fremme inkludering og likestilling. Vi tror samarbeidet med Equality Check kan være med å bidra til mer transparens og åpenhet rundt dette viktige arbeidet.

Vi håper Juristforbundets medlemmer også vil være med å bidra til mer likestilling og åpenhet på arbeidsplassen ved å legge igjen en anmeldelse av hvordan de oppfatter sin arbeidsgiver.

Hvem står back Equality Check?

Initativtakerne bak Equality Check er Isabelle Ringnes og Marie Louise Sunde. Deres visjon er å skape en bedre og mer mangfoldig arbeidsplass med like muligheter for alle gjennom radikal åpenhet og ansvarlighet.

Siden lansering i 2019 har mer enn 13500 arbeidstakere lagt inn anmeldelse på sin arbeidsgiver.

Legg igjen din anmeldelse.