Ny som tillitsvalgt - privat sektor

Foto: iStock.com/skynesher

Målsettingen med kurset er å bidra til at du som tillitsvalgt opplever deg trygg i rollen, kjenner det grunnleggende regelverket, hvilke virkemiddel du har tilgjengelig og hvilke arenaer du arbeider på.

Tid
Start: 14.02 kl. 10:30
Slutt: 15.02 kl. 14:00
 
Kursansvarlig
Solveig Dahl Kongsvik
Mobil: +4791555268
Sted
Clarion Collection Hotel Gabelshus
Gabelsgate 16, 0272 OSLO
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
09.01 kl. 23:59

Presentasjoner fra kurset finner du her.

 

Kurset har som mål å gjøre deg tryggere i rollen som tillitsvalgt. Tillitsvalgte som er trygge i rolleforståelsen er bedre til å oppdage og gripe fatt i ulike
problemstillinger som berører medlemmene. Det gjør deg også bedre egnet til å delta aktivt i gode prosesser. Dette krever kjennskap til avtaleverk, organisasjonsforståelse og Juristforbundets politikk, samt bevissthet på egen rolle og relasjoner overfor øvrige parter i arbeidslivet.

Kurset vil gi deg en introduksjon til den kollektive arbeidsretten og tariffavtalesystemet. Det vil bli en generell del som er relevant for alle tillitsvalgte i forbundet, samt en mer spesiell del knyttet inn mot de ulike tariffområdene i privat sektor og lokale kollektive forhandlinger. Kurset gir deg også kjennskap til Juristforbundets og Akademikernes organisasjonsoppbygging og politikk.

Kurs samt reise og opphold er kostnadsfritt for tillitsvalgte. Reiseutgifter dekkes etter rimeligste reisemåte.

Dersom du ikke ønsker overnatting eller middag må det noteres i påmeldingen.

Eventuelt forfall må meldes snarest mulig og senest 30. januar.

Kursnummer 249004