Tillitsvalgtkonferanse for JF-Kommune

Styret i Juristforbundet – Kommune inviterer til tillitsvalgtkonferanse på vakre Holmen Fjordhotell i Asker, rett utenfor Oslo. Vi ser for oss sensommer med brygge, bademuligheter og flott utsikt over fjorden.

Tid
Start: 28.08 kl. 10:30
Slutt: 29.08 kl. 14:00
 
Kursansvarlig
Solveig Dahl Kongsvik
Mobil: +4791555268
Sted
Holmen Fjordhotel
Slemmestadveien 64, 1394 NESBRU
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
14.06 kl. 23:30

Program første dag:

 

Årets lokale forhandlinger nærmer seg. Noen starter før sommerferien, men mest aktivitet i september og oktober.

Vi repeterer de viktigste bestemmelsene, ser på innarbeidet praksis og fokuserer på de tillitsvalgtes avgjørende rolle i prosessen.  Mange valg og dilemma som må håndteres.  

Deretter legges det opp til work-shop hvor deltakerne diskuterer utfra egne erfaringer. Man kan både lære og lære bort.

Konferansen er åpen for tillitsvalgte fra både KS og Oslo kommune. Lokale forhandlinger kan fort bli tema også i Oslo.

I tillegg blir det et spennende foredrag av ekstern bidragsyter.

Program andre dag:

Varslingsbestemmelsene er komplekse og omfattende. Juristforbundets Advokatkontor gir oss en oppdatering. Det fokuseres på «typiske» problemer rundt håndteringen, og kan det være alternative måter å løse problemer på? Den tillitsvalgtes rolle i varslingsaker blir naturlig nok viet oppmerksomhet.

Arbeidstid og reisetid i kommunal sektor har skapt, og skaper fortsatt, mange lokale konflikter. Bestemmelsene om arbeidstid for funksjonærene er ikke uten videre lette å tolke, noe som førte til arbeidsrettssak under kommunereformen.

Reisetid er heller ikke et enkelt tema. Bestemmelsen i KS-området er omtrentlig, samtidig som det har kommet rettsavgjørelser både fra Norge og EU som setter noen rammer. 

Vi vil legge ut endelig program på nettsidene så fort dette er på plass.

Kurset er for alle tillitsvalgte i JF-K. De kommunale foreningene er sikret deltakelse, men vi har mange ekstra plasser, så det er bare å melde seg på.

Etter påmeldingsfristen vil vi sende bekreftelsesbrev til de som får plass med praktiske opplysninger. Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristens utløp.

Kursnummer 2024760