Ny som tillitsvalgt - digital deltakelse

Foto: iStock.com/izusek

Dette kurset er obligatorisk for alle tillitsvalgte i staten.
Kurset skal i utgangspunktet gjennomføres før man kan delta på de andre kursene.

Tid
Start: 04.02 kl. 10:30
Slutt: 05.02 kl. 14:00
Sted
Clarion Collection Hotel Gabelshus
Gabelsgate 16, 0272 OSLO
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
27.01 kl. 15:00


I utgangspunktet ønsker vi å gjennomføre kurset med mulighet for både fysisk og digital deltakelse, men må ta forbehold knyttet til myndighetenes anbefalinger grunnet koronasituasjonen.

Kurset har som mål å gjøre deg tryggere i rollen som tillitsvalgt. Tillitsvalgte som er trygge i rolleforståelsen er bedre til å oppdage og gripe fatt i ulike problemstillinger som berører medlemmene. Det gjør deg også bedre egnet til å delta aktivt i gode prosesser.

Dette krever kjennskap til avtaleverk, organisasjonsforståelse og Juristforbundets politikk, samt bevissthet på egen rolle og relasjoner overfor øvrige parter i arbeidslivet.

Kurset vil gi deg en introduksjon til hovedavtalen og hovedtariffavtalen, sentrale avtaler for våre medlemmer i staten, samt for deg som deres tillitsvalgt. Vi gjennomgår avtalenes formål og intensjon, former for medbestemmelse, virkeområde, klargjør partsforholdet og partenes rettigheter og plikter, sentrale og lokale forhandlingsordninger, i tillegg til å gi en gjennomgang av lønnssystemet.

Kurset gir deg også kjennskap til Juristforbundet, Akademikernes organisasjonsoppbygging og politikk.

Målsettingen med kurset er å bidra til at du som tillitsvalgt opplever deg trygg i rollen, kjenner det grunnleggende regelverket, hvilke virkemiddel du har tilgjengelig og hvilke arenaer du arbeider på.

Kurset blir både fysisk og digitalt via strømming.


Kursnummer 2021678