Lønnsforhandlinger i kommunen - digital deltakelse

Kvinne holder forhandlingskurs

Foto: iStock.com/izusek

«Lønnsforhandlinger i kommunen» er et spesialisert kurs for tillitsvalgte som skal forhandle lønn i egen kommune etter kapittel 3 og 5 i hovedtariffavtalen.

Kurset passer for nye tillitsvalgte som skal forhandle for første gang. Det er også egnet for tillitsvalgte med erfaring som vil utvikle sine ferdigheter.

Tid
Start: 16.06 kl. 10:00
Slutt: 16.06 kl. 16:00
Sted
Digitalt
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
11.06 kl. 15:00

Det opprinnelige kurset, 9. juni, er flyttet og byttet til 16. juni med digital deltakelse.


Innledningsvis gjennomgås aktuelle forhandlingsbestemmelser i hovedtariffavtalene. Rollen de tillitsvalgte har i en lokal lønnsforhandling diskuteres, og vi setter fokus på noen typiske valg og dilemma som kan oppstå i en forhandling.


Kurset er felles for tillitsvalgte fra Juristforbundet og Samfunnsviterne.


Kursnummer: 2021751