Ansettelsesprosesser - digital deltakelse

Foto: iStock.com/gradyreese

Kurset er praktisk for våre medlemmer som sitter som ansattesrepresentant i innstillings- og ansettelsesråd i statlige virksomheter. Tillitsvalgte som jobber med spørsmål om ansettelser og lignende oppgaver oppfordres også til å delta.

Tid
Start: 08.04 kl. 09:00
Slutt: 08.04 kl. 17:00
Sted
Digitalt
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
23.03 kl. 12:00

På dette kurset lærer du om:

 

  • Regelverket i tilsettingsprosesser

  • Rollen som tjenestemannsrepresentant. Mulighet for påvirkning og delaktighet ved utforming av kunngjøringstekst, intervju, vurdering av søkere og innstilling

  • Kvalifikasjonsprinsippet

Kurset arrangeres i samarbeid med Samfunnsviterne og Samfunnsøkonomene.
Deltakerbekreftelsen mottar du derfor fra fra Samfunnsviterne.

Kursnummer 2021655


Kurset blir også satt opp fysisk 11.–12. november 2021 på Son Spa. Annonsering av dette kommer senere.