HTA og lokale forhandlinger

Kvinne foreleser på kurs

Foto: iStock/RawPixel

Kurset er en del av Juristforbundets grunnopplæring for tillitsvalgte, og er beregnet på de tillitsvalgte som skal delta i lokale forhandlinger.

Vi følger FHIs anbefalninger. Det er derfor begrenset antall deltakere.

Tid
Start: 02.11 kl. 11:00
Slutt: 04.11 kl. 14:00
Sted
Støtvig Hotel AS
Larkollveien 801, 1560 LARKOLLEN
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
09.10 kl. 13:00

Kurset har stor betydning for forståelsen av avtaleverket som ligger til grunn for forhandlingssystemet i staten. Målet med kurset er å lære opp tillitsvalgte i statlig sektor til å kunne gjennomføre lokale lønnsforhandlinger i egen virksomhet.

Kursets første del er teoretisk og inneholder en gjennomgang av:
• Lønnssystemet i staten
• Aktuelt regelverk
• Forhandlingssystemet i staten
• Forberedelse til og gjennomføring av lokale forhandlinger

Den andre delen er praktisk. Her får deltagerne selv ansvaret for å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger i en gitt virksomhet i form av et forhandlingsspill.

Dersom smittesituasjonen endrer seg er det mulig vi må avlyse kurset.  Dette vurderes fortløpende.  Vi vil i så fall forsøke å gi et digitalt tilbud.

Kursnummer 2020653