Kurs i arbeidsrettslige temaer II

Juristforbundet inviterer til tillitsvalgtkurs i "Arbeidsrettslige temaer II" 15.-16. oktober. Kurset er tilpasset tillitsvalgte og ledere i alle sektorer.

Velkommen!

Tid
Start: 15.10 kl. 10:45
Slutt: 16.10 kl. 13:45
Sted
Son Spa
Hollandveien 30, 1555 SON
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
30.06 kl. 15:00

Mange lover og andre bestemmelser regulerer arbeidstakernes rettigheter og plikter i arbeidsforhold. Kurset er en oppfølging av det innledende kurset «Arbeidsrettslige temaer I».

Vi vil gå gjennom sentrale temaer innen arbeidsretten som lojalitetsprinsippet, tillit, oppfølgning av sykmeldte, praktiske forhold rundt mobbing, personvern og varslingsreglene.

Vi vil særlig se på:

• Gjennomgang av aktuelle lover og arbeidsrettslige
rettsregler og prinsipper
• Tillitsvalgtes rolle i de enkelte sakene
• Lederansvaret

Det er reservert plasser for ledere på dette kurset. Det er ikke noe vilkår for deltagelse at man har deltatt på kurs i «Arbeidsrettslige temaer I».

Praktisk informasjon

Kurset er flyttet fra Oslo til Son av plasshensyn. Det er plass til 40 deltakere på kurset. Det settes opp to busser fra Oslo tur/retur for å få tilstrekkelig plass mellom deltakerne.

Deltakelse og opphold i enkeltrom er gratis. Reiseutgifter dekkes etter billigste reisemåte. Eventuelt forfall må meldes snarest mulig og seneste to uker før kursstart. I motsatt fall vil det påløpe et gebyr på kr 500,-. Dette gjelder ikke ved sykdom.

Kurskode: 2020660

Spørsmål rettes til: kursdeltager@juristforbundet.no / 915 55 268