Endringsprosesser i offentlig sektor

Kvinne holder forhandlingskurs

iStock | izusek

Velkommen til tillitsvalgtkurset «Endringsprosesser i offentlig sektor» 6.-7. februar 2020.

Kurset er primært tilpasset statlig sektor, men interesserte fra kommunal sektor og Spekter Helse kan også delta.

Tid
Start: 06.02 kl. 10:45
Slutt: 07.02 kl. 13:45
Sted
Son Spa
Hollandveien 30, 1555 SON
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
05.12 kl. 15:00
Offentlig sektor er i utvikling

Mange av våre medlemmer og tillitsvalgte blir omfattet av interne endringer i egen virksomhet, eller endringsprosesser som gjelder større deler av forvaltningen. Det kommer nye politiske krav om effektivitet og høyere avkastning. Dagens regjering flytter stadig nye virksomheter ut av sentrale Østlandsområder. Håndtering av endringsprosesser vil stille den lokalt tillitsvalgte overfor store utfordringer. Det er derfor viktig at den tillitsvalgte kjenner til regelverket og har kunnskap om sin rolle i prosessene.

Kursets oppbygging

Kurset innleder normalt med foredrag med en representant fra departementet. Her blir status i endringsarbeidet gjennomgått samtidig som vi ser på utviklingstendenser i offentlig forvaltning. På det generelle planet har kurset fokus på samarbeid internt i Akademikerne når det gjelder endringsprosesser. Det er også et nyttig foredrag om hvordan endringsprosesser påvirker arbeidsmiljøet.

Kurset gjennomgår aktuelt lov- og avtaleverk, hvilke avtalte virkemidler som kan benyttes samt hvordan medlemmenes interesser ivaretas.

Praktisk informasjon

Deltakelse og opphold i enkeltrom er gratis. Reiseutgifter dekkes etter billigste reisemåte.

Kurset arrangeres i samarbeid med Samfunnsviterne og Samfunnsøkonomene.

Spørsmål rettes til: kursdeltager@juristforbundet.no

Kursnummer: 2020651