Hovedtariffavtalen og lokale forhandlinger i staten

Tomler opp
iStock | PeopleImages

Velkommen til kurs for tillitsvalgte i statlig sektor.

Kurset er en del av Juristforbundets grunnopplæring for tillitsvalgte, og er beregnet på de tillitsvalgte som skal delta i lokale forhandlinger.

Tid
Start: 27.08 kl. 11.00
Slutt: 29.08 kl. 14.00
Sted
Støtvig Hotel AS
Larkollveien 801, 1560 LARKOLLEN
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
01.07 kl. 15.00
Teoretisk og praktisk

Kurset har stor betydning for forståelsen av avtaleverket som ligger til grunn for forhandlingssystemet i staten.

Målet med kurset er å lære opp tillitsvalgte i statlig sektor til å kunne gjennomføre lokale lønnsforhandlinger i egen virksomhet.

Kursets første del er teoretisk og inneholder en gjennomgang av:
• Lønnssystemet i staten
• Aktuelt regelverk
• Forhandlingssystemet i staten
• Forberedelse til og gjennomføring av lokale forhandlinger

Den andre delen er praktisk. Her får deltagerne selv ansvaret for å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger i en gitt virksomhet i form av et forhandlingsspill.

Praktisk informasjon

Deltakelse og opphold i enkeltrom er gratis. Reiseutgifter dekkes etter billigste reisemåte.

Eventuelt forfall må meldes snarest mulig og senest to uker før kursstart. I motsatt fall vil det påløpe et gebyr på kr 500,-. Dette gjelder ikke ved sykdom.


Spørsmål: kursdeltager@juristforbundet.no | tlf. 91 55 52 68

Kurskode 2019653