Tech Forum Innsikt 3 - Hva er Blockchain?

Foto: Istock/PhonlamaiPhoto, Shutterstock/Production Perig

Og hvilken rolle spiller denne teknologien i den digitale økonomien og samfunnsdigitaliseringen? En innføring med etterfølgende diskusjon om juridiske perspektiver i offentlig og privat sektor. 

Etter seminaret inviteres til uformelle samtaler over en fingermatsbuffè.

NB! Begrenset antall plasser. 

 

Tid
Start: 25.09 kl. 16:00
Slutt: 25.09 kl. 18:00
 
Kursansvarlig
Anne H. Njåmo
Mobil: +4792463375
Sted
Kulturhuset
Youngs gate 6, 0181 OSLO
Pris
Ordinær pris: 700,-
Medlemspris: 350,-
Studentpris*: 200,-
Påmeldingsfrist
24.09 kl. 19:00
* Har du vært yrkesaktiv i mindre enn 5 år betaler du studentpris

Dokumentasjon for registrering av etterutdanningstimer: 

Invitasjon m/program 

Juristforbundets Tech Forum ​​​​​​inviterer til det tredje seminaret i Tech Forums Innsiktsserie. Blockchain-teknologien spiller en alt større rolle i måten vi håndterer data, transaksjoner og forretningsprosesser på, og har derfor også en alt større betydning for den digitale økonomien og samfunnsdigitaliseringen.

Som med all teknologi, byr også blockchain-teknologien på muligheter og utfordringer. Det er den underliggende teknologien, ikke bare for kryptovaluta, men for å blant annet fasilitere sikkerhet og kontroll med hensyn til transaksjonsprosser, identifisering av rettssubjekter, logistikkprosesser og kontrakter, samt for å manifestere reelle verdier til digitale objekter.

Samtidig er det usikkerheter knytet til kryptovaluta med hensyn til blant annet sikkerhet, skatt og andre rammebetingelser, samt hvordan nasjonalbanker forholder seg til denne typen valuta. Teknologien vil videre kunne misbrukes for blant annet kriminelle formål og derfor også stille krav til tilsyns- og etterforskende myndigheters kompetanse og behov, de verktøy og virkemidler som disse har eller trenger tilgang til, og hvordan dette skal reguleres.

Som jurister må vi forstå hvordan blockchain-teknologien fungerer, påvirker og utfordrer juridiske problemstillinger innenfor såvel privat som offentlig sektor.

Seminaret vil gi en grunnleggende innføring i hva blockchain er, med praktiske eksempler på muligheter og utfordringer innenfor både privat og offentlig sektor. Deretter følger en åpen diskusjon om juridiske perspektiver og reguleringsbehov.

Etter seminaret inviteres til uformelle samtaler over en fingermatsbuffè.

Ved siden av medlemmer i Juristforbundets Tech Forum, vil dere blant annet møte Magnus Jones (Nordic Blockchain & Innovation Lead, EY Tax & Law), Wilhelm Myhrer (CEO/gründer, Empower.Eco), Sophia Adampour (CEO/gründer, Verse Gallery) og Andreas Hamnes (seniorrådgiver, Brønnøysundregistrene).

 

Program – Kl. 16.00-18.00, med etterfølgende fingermatsbuffè

 

 • Del 1 – Velkommen og innledninger
  • Velkommen og innledning v/Joachim Benno (leder Tech Forum og CEO/gründer Metaverse Consulting Scandinavia)
  • Hva er blockchain og hvilke juridiske perspektiver gjør seg gjeldende i offentlig og privat sektor? v/Magnus Jones (Nordic Blockchain & Innovation Lead, EY Tax & Law)
  • Praktisk eksempel 1: 'Vers Gallery v/Sophia Adampour (CEO/gründer 'Verse Gallery)
  • Praktisk eksempel 2: Empower v/Wilhelm Myrer (CEO/gründer Empower.eco)

 

Pause - sceneskifte

 

 • Del 2 – Paneldiskusjon
  • Sophia Adampour, CEO/gründer 'Verse Gallery
  • Wilhelm Myrer, CEO/gründer Empower.eco
  • Andre H. Johnsen, Managing Director for Web3 at Klein Group
  • Magnus Jones, Nordic Blockchain & Innovation Lead EY Tax & Law
  • Andreas Hamnes, Seniorrådgiver Brønnøysundregistrene
  • Peder Østbye, Analysedirektør Norges Bank
  • Moderator: Frode Ettesvoll, medlem av Tech Forum og CEO/gründer Compose Software

 

Sophia Adampour er Web3-strateg og CEO/gründer av 'Verse Gallery i Oslo, det første fysiske NFT-galleriet i Norden, som hun løfter frem som et mer demokratisert og åpent kunst-og innovasjonsmiljø. Sophia er en ofte brukt teknologiekspert og foredragsholder innenfor metaverse, Web3 og blockchain-teknologi.

 

Andreas Hamnes er en teknolog, forretningsutvikler og innovasjonsleder ved Brønnøysundregistrene. Han har drevet frem flere Offentlig-Private samarbeid og ledet flere innovasjonsprogrammer. Eksempler er lanseringen av Samtykkebasert lånesøknad og etableringen av det første offentlige kontoret i Metaverset. Andreas har mottatt flere utmerkelser og priser for sitt arbeid, inkludert Digitaliseringsprisen. De siste årene har Andreas fokusert på å utvikle og implementere desentraliserte løsninger og digitale lommebøker, både nasjonalt og internasjonalt.

 

Andre H Johnsen er Managing Director for Web3 i Klein Group. Klein Group er et selskap som investerer i å demokratisere fremtiden. Andre er sivilingeniør fra NTNU og grunder. Han har jobbet i web3 spacet siden 2017 og har tidligere erfaring som internasjonal kommunikator i et blokkjedeselskap fra Kina.

 

Magnus Jones er nordisk Blokkjede- og Innovasjonsleder i EY, og en del av EY sin globale Metaverse gruppe. Han bistår norske og internasjonale selskaper, myndigheter og andre interessehavere over hele verden. Han har holdt en rekke workshops og foredrag både i inn- og utland om blokkjeder, token-økonomien og innovasjon. Han har bl.a. vært med å bygge Metaverse kontor for norske og internasjonale myndigheter, i tillegg til en rekke internasjonale brands. Styremedlem og grunnlegger av Oslo Blockchain Cluster, rådgiver for FN sin Anti-terrorgruppe for kryptovaluta samt medlem i INTERPOL sin Metaverse Ekspertgruppe.

 

Wilhelm Myrer er utdannet jurist (Cand.Jur.) fra Universitetet i Oslo, og har over 15 års erfaring med tverrsektoriell engasjement. Med erfaring som gründer, daglig leder og styremedlem i flere oppstartsbedrifter, har Wilhelm bygget opp flere selskaper fra bunnen av. Nå som grunnlegger og administrerende direktør for den globale leverandøren av plastavfallssystem, Empower.eco. 

 

Peder Østbye er analysedirektør i en enhet for betalingsanalyse og -innovasjon i Norges Bank. Der jobber han blant annet med reguleringsspørsmål knyttet til kryptoaktiva og bankens prosjekt om digitale sentralbankpenger. Han har også skrevet artikler om ansvarsspørsmål knyttet til desentralisert teknologi. Før Peder ble ansatt i Norges Bank jobbet han med konkurransepolitikk og teknologiregulering i offentlig sektor og advokatvirksomhet. Peder har en doktorgrad innen rettsvitenskap og mastergrader i økonomi og statistikk fra Universitetet i Oslo.

 

Frode Preber Ettesvold er medstifter og leder av Compose Software AS og medlem av Juristforbundets Tech Forum. Han har cand. jur. fra Universitetet i Oslo og erfaring fra juridiske områder, med hovedvekt på IT-rett, selskapsrett, kontraktsrett og sjørett. Han har over 15 års erfaring med IKT-løsninger for myndigheter og bedrifter. De viktigste kompetanseområdene er; IT-lovgivning, LegalTech og GovTech, interoperabilitet og semantikk, CSR, Governance og GDPR. Han er delegat i UN/CEFACT og har hatt en rekke styreverv, både som styremedlem og styreleder.

 

Joachim Benno  er daglig leder/gründer av Metaverse Consulting Scandinavia og leder av Juristforbundets Tech Forum. Han har blant annet bakgrunn som policysjef for Norge og Island i Meta (tidligere Facebook), direktør for public & regulatory affairs i Telenor Broadcast, medlem av den svenske IT-kommisjonens "IT-rättsliga Observatorium", hovedsekretær for det svenske konvergensutvalget (om sammensmeltingen mellom tele- og mediesektorene), samt som forsker ved Institutt for Rettsinformatikk. Han er blant annet forfatter av boken "Ytringsfrihet – en konstitusjonell utfordring?".

 

Velkommen!

Om Tech Forum Innsikt 

Formålet med Innsiktsserien er å øke medlemmenes kunnskap om sentrale digitaliseringstemaer og samtidig tilby en utdypende diskusjon som setter temaet i en praktisk juridisk kontekst.

I et videre perspektiv er formålet å gi medlemmene et bedre grunnlag for å kunne delta mer aktivt i den offentlige debatten om samfunnsdigitaliseringen, samt å være bedre rustet til å håndtere konkrete problemstillinger i den daglige offentlige eller private virksomheten.

Obligatorisk etterutdanning 
Medlemmer av Advokatforeningen som deltar fysisk på arrangement i regi av Juristforbundet for å få etterutdanningstimer, må selv registrere dette på Advokatforeningens "Min side" eller selv holde oversikt over timene på annen måte. Bekreftelse vil bli sendt deltakerne etter endt arrangement. Husk å ta vare på dokumentasjon som invitasjon/program osv.

Kursnummer: 239087