Dommerpodden live

Dommerforeningen inviterer til Dommerpodden live:
Vitnepsykologi og hukommelse – Hvor pålitelige er våre observasjoner?

Tid
Start: 12.06 kl. 18:00
Slutt: 12.06 kl. 19:00
 
Sted
Litteraturhuset
Wergelandsveien 29, 0167 OSLO
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
09.06 kl. 12:00

Vitnebeviset har en sentral plass i norsk rettspleie. Vi bruker veldig mye tid i retten til å høre vitneforklaringer, og noen ganger blir de avgjørende. Dette kan gjelde alt fra en enkel sak om bråk på byen til de aller mest alvorlige straffesakene. Bygger vi avgjørelser i for stor grad på folks tilfeldige hukommelse og deres evne til å gjengi det de husker på en troverdig måte i en rettssal?

Dommerforeningen inviterer til panelsamtale om temaet i samarbeid med Dommerpodden, som for anledningen sender live for aller første gang. På agendaen står følgende spørsmål:

  • Kan vi stole på et vitnes hukommelse om det som faktisk skjedde?
  • Hvilke feilkilder finnes når informasjon gjengis i vitneboksen?
  • Hvordan dannes og lagres minner i hukommelsen vår?
  • Hvor vanlig er falske minner?
  • Hvordan kan vi som dommere og advokater redusere antall feilkilder i vurderingen av vitnebevis?


I panelet:

  • Ellen M. Wessel – klinisk psykolog med doktorgrad i vitnepsykologi
  • Henriette Willix – advokat i Advokatfirmaet Sulland
  • Ola Berg Lande – Dommer i Oslo tingrett
  • Ragnar Lindefjeld – Dommer i Oslo tingrett

Etter debatten blir det forfriskninger og mulighet for å mingle.

Kursnummer: 239069