Juristforum: Grunnleggende EØS-rett – særlig om de fire friheter

Bli med på Juristforum: «Grunnleggende EØS-rett – særlig om de fire friheter» med Ketil Bøe Moen i Sandefjord.

Etter foredraget vil det bli servert middag på Brygga11.

Tid
Start: 15.06 kl. 17:00
Slutt: 15.06 kl. 19:00
 
Sted
Scandic Park Sandefjord
Strandpromenaden 9, 3208 SANDEFJORD
Pris
Ordinær pris: 1 000,-
Medlemspris: 600,-
Studentpris*: 300,-
Påmeldingsfrist
12.06 kl. 12:00
* Har du vært yrkesaktiv i mindre enn 5 år betaler du studentpris

Grunnleggende EØS-rett

I foredraget vil Ketil Bøe Moen gi en oversikt over sentrale EØS-rettslige spørsmål. Han vil blant annet gi en introduksjon til grunntrekk ved EØS-retten, med størst vekt på det indre marked (de fire friheter). Han vil også se nærmere på de ulike EØS-kildene (direktiver, forordninger mv.) og vil da blant annet si noe om hvordan man går fram for å tolke dem og om utviklingen i EØS-relevant regelverk. I tillegg vil han ta opp aktuelle spørsmål og utfordringer ved god gjennomføring av EØS-baserte regler i norsk rett.

Ketil Bøe Moen

Ketil Bøe Moen er ekspedisjonssjef i Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Lovavdelingen bistår i departementenes EØS-arbeid, blant annet for å sikre god gjennomføring av EØS-rett i norsk rett. Ketil har tidligere arbeidet mange år hos Regjeringsadvokaten der han ledet EØS-arbeidet. Han har gitt rettslige råd til departementer og regjeringen om mange viktige EØS-spørsmål og har ført en rekke EØS-saker både for norske domstoler, EFTA-domstolen og EU-domstolen.

Praktisk informasjon

Servering: Mat og drikke er inkludert i prisen. Vennligst huk av for middag ved påmelding dersom du ønsker delta på det.
Kursnummer: 239024

Manglende oppmøte/avmelding etter frist belastes full deltakeravgift.

Etterutdanning

Medlemmer av Advokatforeningen som deltar på arrangement i regi av Juristforbundet for å få etterutdanningstimer, må selv registrere dette på Advokatforeningens «Min side» eller selv holde oversikt over timene på annen måte. Husk å ta vare på dokumentasjon som invitasjon/program osv.