Kunstig Intelligens og Legal Tech - Muligheter og utfordringer for den juridiske profesjonen i privat og offentlig sektor

Foto: iStock.com/putilich, iStock.com/AndreyPopov, iStock.com/the-lightwriter

Juristforbundets Tech Forum starter opp 2021 med nettseminar dedikert juristprofesjonen og hvordan denne påvirkes av samfunnsdigitaliseringen. 

Seminaret er gratis og åpent for alle interesserte.
Lenke til seminaret sendes de påmeldte dagen før. Opptak av seminaret vil være tilgjengelig i lenken i etterkant. 

SE SEMINARET HER

Velkommen!

Tid
Start: 26.01 kl. 09:00
Slutt: 26.01 kl. 11:00
Sted
Digitalt
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
25.01 kl. 12:00


Den pågående digitaliseringen skaper ikke bare nye muligheter i form av teknologi som kan effektivisere og forenkle juridiske analyser og beslutningsprosesser, men medfører også utfordringer som stiller krav til nytenking og tilpasning innenfor såvel privat som offentlig sektor.

Forretningsmodeller for juridisk rådgivning vil utfordres og konkurranseutsettes på̊ en måte som vi ikke har sett tidligere. Forvaltningsautomatisering skaper nye forutsetninger for saksbehandlingsprosesser, organisasjonsmodeller og kompetansebehov.

Hvordan vil denne utviklingen påvirke juristenes rolle og arbeidssituasjon? Vil det være behov for advokatfullmektiger, dommerfullmektiger, bedriftsjurister og juridiske saksbehandlere i fremtiden? Vil de store advokatfirmaene måtte utvikles til mer tverrfaglige konsulentbyråer? Vil de små advokatfirmaene overleve? Vil vi se økt konkurranse fra angrensende fagprofesjoner og internasjonale aktører? Hvordan bør jurister og juridiske virksomheter utvikles for å møte de utfordringer og muligheter som følger med utviklingen?

Dette er noen av de spørsmål som Juristforbundets Tech Forum ønsker å rette søkelyset på i dette seminaret. Vi vil også få en innføring i den bakenforliggende teknologien og korte presentasjoner fra flere spennende aktører i det norske legal tech-markedet, hvor hensikten er å vise konkret eksempler på praktiske løsninger som er tilgjengelige allerede i dag.

Program (med reservasjon for evt. endringer)

 • Velkommen v/Joachim Benno, leder JF Tech Forum
 • Kunstig Intelligens – hva er det, muligheter og utfordringer? v/Inga Strümke, Postdoctoral researcher Simula Research Laboratory AS
 • Hva er Legal Tech og hvordan er kunstig Intelligens en del av dette? v/Frode Ettesvoll, CEO Compose AS
 • Noen eksempler fra offentlig og privat sektor:
  - Domstolsadministrasjonens prosjektet om "Allmenngjøring av rettspraksis" v/Christopher  H. Sørensen, Ass. dir. i Norges Høyesterett
  - NAV v/Silje Aanderud-Larsen, Seksjonssjef forretningsutvikling, kunnskap og analyse
  - Lawbotics AS v/Merete Nygaard, CEO
  - Justify AS v/Dag Josef Foss, CEO
  - Maigon AS, Sergii Shcherbak, CTO
  - ayfie AS v/Siw Ødegaard, CEO
 • Panelsamtale (moderator Joachim Benno)
  - Christian Bendiksen, Partner Brækhus Advokatfirma DA
  - Frode Ettesvoll, CEO Compose AS
  - Håvard Holm, President Juristforbundet
  - Merete Nygaard, CEO Lawbotics AS
  - Jon Wessel-Aas, Leder Advokatforeningen
  - Silje Aanderud-Larsen, Seksjonssjef forretningsutvikling, kunnskap og analyse NAV
 • Avslutning


SE SEMINARET HER

Obligatorisk etterutdanning
På grunn av nye retningslinjer hos Advokatforeningen, gis det dessverre ikke etterutdanningstimer ved digitale arrangementer der deltakelse ikke kan bekreftes av oss. Juristforbundet jobber med en teknisk løsning som oppfyller kravene til Advokatforeningen. 
 
Kursnummer 2021925