Juristforum: Forvaltningsrett

Bli med på Juristforum om forvaltningsrett i teori og praksis – grunnleggende prinsipper for offentlig forvaltning med Ida Hjort Kraby i Sandefjord.

Etter foredraget vil det bli servert middag på Brygga 11.

Tid
Start: 14.10 kl. 17:00
Slutt: 14.10 kl. 19:00
Sted
Scandic Park Sandefjord
Strandpromenaden 9, 3208 SANDEFJORD
Pris
Ordinær pris: 800,-
Medlemspris: 400,-
Studentpris: 200,-
Påmeldingsfrist
12.10 kl. 15:00

Forvaltningsrett i teori og praksis

Vi tar utgangspunkt i et fugleperspektiv og ser på sammenhengen mellom statsretten og forvaltningsretten. Vi tar for oss de tre grunnleggende prinsippene for all offentlig forvaltning, og ser nærmere på typiske trekk ved dagens offentlige forvaltning. Vi ser spesielt på grunnkravet til lovbundet forvaltningsvirksomhet og legalitetsprinsippet. Vi ser også spesielt på domstolskontrollen med forvaltningen og såkalte «frie skjønn». Innfallsvinkelen er klassisk teori belyst med praktiske eksempler fra egen hverdag. Målet er forståelse av de hensyn og formål som ligger til grunn for forvaltningsretten, slik at man kan styre riktig i møte med tvilsomme rettsspørsmål og nye problemstillinger – og argumentere målrettet i møte med offentlig forvaltning.

Ida Hjort Kraby

Ida Hjort Kraby er advokat hos Regjeringsadvokaten og har i flere år hatt fagansvar for forvaltningsretten. Tidligere lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling, dommer i Lofoten tingrett, utreder i Høyesterett og kontorsjef hos Sivilombudsmannen. Tidligere leder av JUS’ fagutvalg for statsrett og forvaltningsrett. Løpende undervisning og foredrag.

Praktisk informasjon

Servering: Middag på Brygga 11 etter foredraget. Mat og drikke er inkludert i prisen.
Kursnummer: 2021965

Vi følger FHIs retningslinjer og råd for smittevern, og det er et maks antall deltakere på hvert arrangement.

Manglende oppmøte/avmelding etter frist belastes med kr. 200.

Etterutdanning
Medlemmer av Advokatforeningen som deltar på arrangement i regi av Juristforbundet for å få etterutdanningstimer, må selv registrere dette på Advokatforeningens «Min side» eller selv holde oversikt over timene på annen måte. Husk å ta vare på dokumentasjon som invitasjon/program osv.