Digitalt frokostseminar - Hvordan få seniorene til å forlenge yrkeslivet?

Foto: iStock.com/Ridofranz

Juristforbundet har i samarbeid med Company Pulse gjennomført arbeidsplassundersøkelse blant medlemmene. Undersøkelsen viste at seniorene er mest produktive på hjemmekontor - blant samtlige aldersgrupper. I dette frokostseminaret kan du høre mer om undersøkelsens resultater.

Tid
Start: 20.05 kl. 08:15
Slutt: 20.05 kl. 10:00
Sted
Digitalt
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
19.05 kl. 12:00


Du vil motta lenke til frokostseminaret dagen før arrangementet.

Sysselsettingsutvalgets rapport startet en debatt hvor utvalgets flertall mener det bør bli enklere å jobbe etter aldersgrensen. Samtidig mener flertallet at heving av aldersgrensen i staten til 72 år kan ha negative konsekvenser for statlige virksomheter og ansatte.

Leder for Sysselsettingsutvalget, økonomiprofessor Steinar Holden vil fremlegge utvalgets forslag. Akademikernes leder vil komme med Akademikernes synspunkter inn i arbeidet.

Få også med deg hvilke virkemidler direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk mener skal til for å få et lengre yrkesliv.

Hva skal vi tro på - og hvordan få seniorene til å forlenge yrkeslivet?

Program


08.15 Velkommen

Håvard Holm, president Juristforbundet


08:25 Presentasjon av Juristforbundets Arbeidsplassundersøkelse

Magne Skram Hegerberg, generalsekretær Juristforbundet og Jan Kristian Karlsen, daglig leder/CEO Company Pulse


08:45 Sysselsettingsutvalget – forslag og utfordringer ved forlengelse av yrkeslivet

Steinar Holden, professor i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo/leder av sysselsettingsutvalget


09.15 Sysselsettingsutvalget – hva mener Akademikerne?

Kari Sollien, leder Akademikerne


09.35 Virkemidler for et lengre yrkesliv

Kari Østerud, direktør Senter for seniorpolitikk


10.00 Frokostseminar ferdig – ha en fortsatt fin dag!

Frokostseminaret holdes i samarbeid med Senter for seniorpolitikk.

Kursnummer 2021948