Oslo: Digitalt fakultetsmøte med valg av nytt styre

Å engasjere seg ved siden av studiene er både sosialt og gir deg faglig kompetanse, som kan hjelpe karrieren din senere. Nå kan du engasjerere deg i et spennende verv i Juristforbundet. Vi søker studentmedlemmer i Oslo, Bergen og Tromsø. Vervene har oppstart 1. februar 2021.

Tid
Start: 26.11 kl. 17:00
Slutt: 26.11 kl. 18:30
Sted
Digitalt
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
25.11 kl. 16:00

Fakultetsvalg i Oslo

Fakultetsmøtet fungerer som generalforsamling for studentmedlemmer i Oslo, og alle medlemmer av Juristforbundet har møte- og stemmerett.

Se for øvrig vedtektene for JF-Student §§ 2-3 flg.

Nyvalgte tiltrer vervene formelt 1. februar 2021.

Følgende verv er på valg

- Leder av fakultetsstyret i Oslo (blir også automatisk styremedlem i det nasjonale seksjonsstyret i JF-Student)

- Nestleder av fakultetsstyret i Oslo (blir også automatisk styremedlem i det nasjonale seksjonsstyret i JF-Student)

- Arrangementsansvarlig i Oslo (jobber kun lokalt på fakultetet)

- Rekrutteringsansvarlig i Oslo (jobber kun lokalt på fakultetet)

- Markedsansvarlig i Oslo (jobber kun lokalt på fakultetet)

Du kan lese mer om de ulike vervene her.

Hvordan møtet vil gjennomføres

Det sittende styret vil redegjøre for hva Juristforbundet – Student jobber med, og for hva de ulike vervene går ut på. Deretter avholdes det valg.

Sted: Microsoft Teams

Alle som ønsker å delta på møtet må melde seg på. Voteringen vil skje elektronisk via «MyMeet».

Etter påmeldingsfristen sender vi deg brukernavn og passord for at du kan logge deg på møtet via MyMeet. I tillegg vil du få tilsendt invitasjon til Microsoft Teams-møtet.