AVLYST | Strategiseminar for tillitsvalgte i privat sektor

iStock | Ross Helen

Tillitsvalgte i Juristforbundet - Privat inviteres til en strategisamling i Krakow 27.-29.mars.

Tid
Start: 27.03 kl. 13:00
Slutt: 29.03 kl. 12:00
Sted
Arrangement i Utlandet
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
08.03 kl. 12:00

 Temaer: 

• «Den europeiske rettstradisjonens soliditet.» Med perspektiver på Auschwitz, den rettspolitiske utviklingen i Polen og EØS – NAV saken i Norge, ved professor Hans Petter Graver.
• «Den digitale jurist» Presentasjon av stordataundersøkelsen for Juristforbundet ved Zynk.
• Utviking av en rettspolitisk plattform for JF-Privat med vekt på følgende temaer:
- Rettssikkerhet
- Rettshjelpsordningene
- Kompetanse
- Posisjonen til privatansatte jurister

Velkommen til å dele perspektiver og bidra!

Målet med samlingen er å utarbeide en rettspolitisk plattform for privatseksjonen i Juristforbundet, samt en strategi for å gjennomføre denne. For å få best mulig resultat, hjelper konsulent fra Zynk de tillitsvalgte til å utarbeide plattformen og strategien. Det settes også av tid til hyggelig, sosialt lag og kulturelle innslag.

Vi ber om at du melder deg på snarest. Dersom det blir fullt, vil plassene fordeles ut i fra en hensiktsmessig representativitet og sammensetning av samlingen.


Tid: 27.mars - 29.mars 
Avgang fra Gardermoen: 27.mars kl 10.00. 
Avgang fra Krakow: 29.mars kl 15.35 
De som bor andre steder i landet, får dekket reiseutgifter etter billigste reisemåte til/fra Gardermoen.
Sted: Hotel Puro Kazimiersz Hotel, Krakow, Polen
Pris: Gratis for tillitsvalgte (Reise, opphold, måltider og kulturelle innslag dekkes)
Påmeldingsfrist: 8.mars kl 12