AVLYST | Nettverkssamling i regi av Helseforetakenes Juristforening

iStock | Christian_Kirshbom

Helseforetakenes Juristforening inviterer til den årlige nettverkssamlingen som avholdes 22.-23.april i Trondheim.  

Tid
Start: 22.04 kl. 11:15
Slutt: 23.04 kl. 15:30
Sted
Britannia Hotel
Dronningens gate 5, 7011 TRONDHEIM
Pris
Ordinær pris: 8 500,-
Medlemspris: 4 500,-
Påmeldingsfrist
21.02 kl. 12:00

Årets samling har et godt faglig program rettet inn mot våre arbeidsfelt, særlig med fokus på sentrale temaer innenfor helserett, arbeidsrett og anskaffelses-/kontraktsrett. I tillegg vil vi få en time om rettsmekling samt et blikk inn i fremtidens arbeidsmarked for jurister. 

Som vanlig vil det bli tid til sosialt samvær og mingling der du vil få mulighet til diskutere juridiske problemstillinger som du måtte ha med kollegaer fra andre helseforetak.

Det vil bli utdelt deltakerliste på samlingen. Ønsker du ikke navnet ditt på listen, må dette skrives i kommentarfeltet ved påmelding.

Se program for mer informasjon. 

Pris: 
Alternativ 1: Hele arrangementet med overnatting: 4500 kroner 
Alternativ 2: Dagpakke 22.april: 1200 kroner 
Alternativ 3: Dagpakke 23.april: 1200 kroner 
Alternativ 4: Dagpakke 22.april + middag 22.april: 2700 kroner 
Alternativ 5: Dagpakke 22.april + middag 22.april + dagpakke 23.april: 3900 kroner 
Alternativ 6: Dagpakke 22.april + dagpakke 23.april: 2400 kroner 
Alternativ 7: Hele arrangementet ikke-medlem/ordinær pris: 8500 kroner 

Husk å oppgi hvilket alternativ som er ønsket i kommentarfeltet, og om giro skal sendes til privat adresse eller til arbeidsgiver. Husk også å oppgi eventuelle annen betaler/fakturamottaker/ressursnummer/bestillingsnummer osv. 
Påmeldingen er bindende etter fristens utløp. 
Da det er et begrenset antall plasser vil medlemmer i Helseforetakenes Juristforening ha fortrinnsrett til denne samlingen

Hvis behov for overnatting fra 21.april til 22.april, kan dette bestilles av kurssekretær. Denne overnattingen må dekkes av den enkelte deltaker. 

Spørsmål til arrangementet kan sendes til arrangement@juristforbundet.no merket kursnummer 2020904. Kurssekretær er Anne Haltuff Njåmo, tlf: 92 46 33 75. 

Reise
Reiseutgifter dekkes av den enkelte deltaker. Reisende må selv ordne egen reiseforsikring. 

Obligatorisk etterutdanning
Medlemmer av Advokatforeningen som deltar på arrangement i regi av Juristforbundet for å få etterutdanningstimer, må selv registrere dette på Advokatforeningens "Min side" eller selv holde oversikt over timene på annen måte. Husk å ta vare på dokumentasjon som invitasjon/program osv.

Kursnummer 2020904