AVLYST | Juristforum: Sivilbeskyttelsesloven

Velkommen til Juristforum i Vadsø 12. mars.

Foredraget vil bli holdt av Erik Furevik, ansatt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og handle om Sivilbeskyttelsesloven – moderne beredskapslovgivning i et historisk perspektiv.

Forumet er åpent for alle.

Tid
Start: 12.03 kl. 17:00
Slutt: 12.03 kl. 19:00
Sted
Scandic Vadsø
Oscars gt. 4, 9811 VADSØ
Pris
Ordinær pris: 800,-
Medlemspris: 400,-
Studentpris: 200,-
Påmeldingsfrist
11.03 kl. 18:00

Foredraget vil handle om hvordan Norge rettslig sett vil forebygge og håndtere kriser som er natur- eller menneskeskapte i fred og krig, slik dette er omtalt i den nye lovkommentaren til sivilbeskyttelsesloven.

I foredraget vil bli berørt

• Sivilbeskyttelseslovens plass i norsk internrett og i forhold til internasjonal humanitærrett (IHR)
• Ingen ulykker skjer uten at det skjer i en kommune – hva består den kommunale beredskapsplikten i?
• Sivilforsvaret som rettelig beskyttet organisasjon med formål å ta vare på sivilbefolkningen
• Jussen ved evakuering og rekvisisjon – et betydelig inngrep overfor borgerne. Legalitetsprinsippets betydning.
• Hva betyr begrepet "krigsskueplass" i Norge?

Kort om foreleseren

Foredraget vil bli holdt av Erik Furevik, ansatt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) hvor han arbeider som sjef i Sivilforsvaret i Midtre-Hålogaland. Han har erfaring som forsker og rådmann. I tillegg er han lærebokforfatter og forleser som universitetslektor i Samfunnssikkerhet ved Universitetet i Tromsø (UiT).

Praktisk informasjon

Servering: Mat og drikke er inkludert i prisen. 3-retters middag og drikke serveres på Scandic Vadsø etter foredraget.

Etterutdanning

Medlemmer av Advokatforeningen som deltar på arrangement i regi av Juristforbundet for å få etterutdanningstimer, må selv registrere dette på Advokatforeningens «Min side» eller selv holde oversikt over timene på annen måte. Husk å ta vare på dokumentasjon som invitasjon/program osv.

Alle deltakere får boken «Sivilbeskyttelsesloven. Lovkommentar» til odel og eie.