Juristforum: Grunnlovens grenser - Rettsoppgjøret etter 1945

Det norske storting med løver
iStock | romaoslo
Juristforbundet og Rettshistorisk forening inviterer til foredrag med professor Baard Herman Borge og lektor Lars-Erik Vaale 26. mars. De vil ta deg gjennom et spennende foredrag om Grunnlovens største prøve – Rettsoppgjøret etter 2. verdenskrig. Velkommen!
Tid
Start: 26.03 kl. 17:00
Slutt: 26.03 kl. 19:00
 
Sted
Universitetet i Oslo, auditorium 6 i Urbygningen
Karl Johans gate 47, 0162 OSLO
Pris
Gratis
Påmeldingsfrist
25.03 kl. 12:00

Tema: Grunnlovens største prøve - Rettsoppgjøret etter 1945

Foredraget vil ta for seg rettsoppgjøret etter 2. verdenskrig. Grunnloven ble satt på sin hittil største prøve i overgangen fra diktatur til demokrati i Norge etter 1945. Myndighetenes ønske om et strengt og omfattende oppgjør med landsforrædere og krigsforbrytere førte i mange tilfeller til at de tiltaltes grunnlovsfestede rettssikkerhet ble krenket snarere enn beskyttet.

Foreleserne har nylig utgitt boken Grunnlovens største prøve - Rettsoppgjøret etter 1945, som har fått svært gode anmeldelser. 

De vil mer konkret snakke om forholdet mellom rett og politikk i sammenheng med rettsoppgjøret, med fokus på Stortinget og Høyesterett.

Arrangør: Juristforbundet og Rettshistorisk forening


Foredragsholdere:

Baard Herman Borge, født 1963 i Bergen, Professor i statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø

Lars-Erik Vaale, født 1975 i Kragerø, er cand. philol. i historie fra Universitetet i Oslo og lektor ved Kragerø Læringssenter