Reisebestilling

Juristforbundet har en samarbeidsavtale med Berg-Hansen om bestilling av tjenestereiser for tillitsvalgte og ansatte. Det betyr at alle jobbrelaterte reiser skal bestilles av den reisende gjennom Berg-Hansen.

Til deg som ikke har profil hos Berg-Hansen via Juristforbundet

Så langt det er mulig skal alle reiser bestilles online. For å bestille online må du ha en profil hos Berg-Hansen. Hvis du ikke har en profil, kan du sende en e-post til tillitsvalgt@juristforbundet.no. 

Du vil motta en e-post med informasjon om reiseregler og reisebyrå Berg-Hansen, samt lenke til å opprette brukerprofil. Husk å oppgi tilsvarende navn som står i passet ditt ved bestilling av profil. Det kan kun opprettes en profil per e-postadresse. Har du allerede en profil via din arbeidsgiver, oppgi ev. annen privat e-postadresse eller ta kontakt med Juristforbundet.

Spørsmål om reiserutinen kan rettes til Anne H. Njåmo, tlf. 92 46 33 75.

Til deg som har profil hos Berg-Hansen via Juristforbundet

 

Merknader om tidligere bestillinger

Hvis du har behov for å gjøre endringer i eksisterende bookinger - gå inn via din profil eller kontakt ditt reisekonsulentteam hos Berg-Hansen .

Selvbetjeningsløsningen skal først og fremst benyttes på enkle tur/retur-reiser i Skandinavia og Europa. Ved bestilling av reiser med mellomlanding og interkontinentale reiser anbefales det å ta kontakt med Berg-Hansens konsulenter via telefon eller e-post.

Se Juristforbundets reiseregler for mer informasjon. 

Fordeler ved å bestille jobbrelaterte reiser gjennom Berg-Hansen:

  • Norges Juristforbund har et firmakort registrert hos Berg-Hansen. Det betyr at alle reiser bestilt gjennom Berg-Hansen automatisk blir belastet dette kortet.
  • Du sparer tid, ettersom du slipper å gå inn på flere internettsider for å sammenligne priser og flytider.
  • Du gjør et bevisst valg og velger det billigste/beste alternativet da alle flyselskap og priser vises i samme skjermbilde.
  • Den billigste prisen er tydelig markert uavhengig av flyselskap, og du som reisende kan enkelt velge dette alternativet.
  • Du får tilgang til Norges Juristforbunds avtalepriser
  • Du får tilgang til Berg-Hansen fremforhandlede priser hos de ulike leverandørene (for eksempel flyselskaper, hoteller, leiebilselskaper osv.)
  • Om noe uventet skulle skje på reisen, har du et solid reisebyrå i ryggen.

Kontaktinformasjon kundesupport Berg-Hansen

www.berg-hansen.no  
Tlf. (+47 220) 08050
E-post Bestilling@berg-hansen.no

Privat bruk av opptjente bonuspoeng av ytelser betalt av Juristforbundet

Dersom bonuspoeng fra flyreiser og hotellovernattinger opptjent i tjeneste brukes privat, anses dette som en skattepliktig fordel.

Tidligere er det den som har mottatt ytelsene som har hatt plikt til å rapportere dette i sin skattemelding. Fra 2019 er skattereglene endret, slik at det er den som har vedkommende i sin tjeneste som har plikt til å innrapportere dette. Det påløper også arbeidsgiveravgift på innrapportert beløp.

Juristforbundet sine retningslinjer:

«Medlemmer i Juristforbundet skal ikke foreta privat uttak av bonus eller andre lignende fordeler opparbeidet gjennom ytelser (eks. flyreiser eller hotell) betalt av Juristforbundet. Betalt betyr enten via faktura via reisebyrået (Berg-Hansen) eller fått refusjon for ved utlegg

Oppsparing av poeng er likevel tillatt da dette kan gi goder som f.eks fast track på flyreiser. Det er privat uttak av poengene som ikke godtas. Å benytte disse poengene til andre tjenestereiser er det ingen god praksis på da Berg-Hansen ikke får innsyn i bonuspoengene som er oppspart.

Da det imidlertid kan være komplisert for den enkelte å holde styr på hvilke bonuspoeng som er opptjent i tjeneste og hvilke som er opptjent privat, siden leverandørene iallfall i dag ikke gir mulighet for å skille opptjening i tjeneste og opptjening privat på ulike kort eller konti anbefaler Juristforbundet at man ikke opptjener bonus på ytelser betalt av Juristforbundet. Dette kan gjøres ved at den enkelte sletter evt. bonuskort som er registrert i sin profil på Berg-Hansen. I tillegg anbefales at man ikke bruker slike kort ved utlegg av andre typer kjøp. Dette sikrer også at man uforvarende bryter skattereglene.

Dersom bonuskort registreres i forbindelse med flyreiser og hotellovernattinger i Juristforbundets tjeneste, forutsetter Juristforbundet at disse poengene ikke blir benyttet til privat uttak.

Skattedirektoratet har for øvrig lagt til grunn at det gjøres unntak fra skatteplikt for bagatellmessige rabatter ved bruk av fordelskort, f.eks. Trumf-poeng.

Kontaktperson i sekretariatet

Anne Haltuff Njåmo
Advokatsekretær/ Senior servicekonsulent
Mobil: 924 63 375