Fakultetsstyret

Fakultetene i Tromsø, Bergen og Oslo har hvert sitt fakultetsstyre som består av leder, nesteleder, arrangementsansvarlig, rekrutteringsansvarlig og markedsansvarlig.

Her kan du lese mer om de ulike vervene:

Leder

Leder av fakultetsstyret har overordnet ansvar for Juristforbundet - Students virksomhet lokalt på fakultet. Det innebærer blant annet at vedkommende kaller inn til og leder fakultetsstyrets møter, tar et ekstra ansvar for å sørge for god fremdrift i organisasjonen, samt inspirerer og bistår det resterende styret i deres arbeidsoppgaver.

Som leder er du også en av fakultetsstyrets to representanter i seksjonsstyret (Juristforbundet – Students overordnede og nasjonale styre).

Nestleder

Nestleder av fakultetsstyret er lederens høyre hånd og bistår både leder og de andre i styret i deres arbeidsoppgaver. Det er i stor grad opp til leder og nestleder å bestemme hvordan de ønsker å fordele arbeidsmengden, men det forventes at du, sammen med leder, tar litt ekstra ansvar innad i styret.

Som nestleder er du, sammen med leder, en av fakultetsstyrets to representanter i seksjonsstyret.

Arrangementsansvarlig

Arrangementsansvarlig har ansvar for å planlegge og arrangere arrangementer for Juristforbundet – Students medlemmer lokalt på fakultetet. Det innebærer at du må undersøke og kontakte aktører som kan være interesserte i å holde foredrag, manuduksjoner, kurs og lignende som er av interesse for våre medlemmer lokalt på fakultetet. Ved gjennomføringen av arrangementene bistår resten av styret der det trengs.

Arrangementsansvarlig jobber kun lokalt på fakultetet.

Rekrutteringsansvarlig

Rekrutteringsansvarlig har ansvar for rekrutteringen lokalt på fakultetet. Det innebærer at du har ansvar for å ta initiativ til og planlegge stands, konkurranser og andre tiltak som kan bidra til å rekruttere nye medlemmer til Juristforbundet – Student. Det er verdt å bemerke at rekrutteringsansvarlig ikke står alene på stand, resten av styret bistår her og det står vanligvis 2-3 på stand samtidig.

Rekrutteringsansvarlig jobber kun lokalt på fakultetet.

Markedsansvarlig

Markedsansvarlig har ansvar for å markedsføre og profilere Juristforbundet – Student lokalt på fakultetet. Det innebærer blant annet at du vil ha ansvar for å promotere arrangementer, konkurranser og annen virksomhet både på Juristforbundet – Students sosiale medier, men også i diverse grupper som er relevante for jusstudenter. I tillegg til dette forventes det at du kommer med nye ideer som kan bidra til å profilere organisasjonen på en god måte.

Markedsansvarlig jobber kun lokalt på fakultetet.