Tildeling av mastergradsstipend våren 2023

Publisert 12.04.2023

Vi hadde innen fristen 10. februar mottatt 103 søknader. Kvaliteten på mange av søknadene var gode og i samsvar med temaene som var angitt i kunngjøringen.

Hovedstyret i Juristforbundet har avgjort hvem stipendet skulle tildeles, og disse fem er de heldige som tildeles stipend på 35 000 kr hver:

Inga Sofie Refsdal

«Betydningen av forutgående samboerskap for skjevdelingsrett, særlig belyst gjennom en analyse av rettspraksis»

Rakel Gåra Alvern

«I hvilken grad har særavtaler ettervirkning som tariffavtale og som individuelle arbeidsavtalevilkår?»

Maria Hauge

«Grensen for inhabilitet etter domstolloven § 108 som følge av partipolitisk tilknytning»

Tensaye Alemu

«Norwegian law enforcement authorites' access to transborder data»

Martin Steinnes

«Sakskostnader ved ulike former for tvisteløsning - en rettsøkonomisk analyse»

Neste søknadsfrist er 10. september. Les mer om mastergradsstipend her.