Inkluderings- og mangfoldsutvalget

Leder:
Statsforvalteren i Oslo og Viken - Oslo
Styremedlemmer:
Eric Wang Wikstrøm
Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), Avd Oslo
Justis- og beredskapsdepartementet, Avdeling for kriminalitetsforebygging
Shamila Sunniva De Leon
LIN Likestilling, inkludering og nettverk
Merete Furesund
Littler advokatfirma AS
Immanuel Olaussen
Andreas Erichsen
Likestillings- og diskrimineringsombudet