Verving og profilering

Som tillitsvalgt i Juristforbundet kan du bestille vervepakker til ordinære medlemmer og studentmedlemmer. Pakken er sammensatt av profilprodukter fra Juristforbundet, og kan brukes til stands, vervekampanjer, profilering av Juristforbundet og informasjon til nyansatte jurister.

Profileringsproduktene du får tilsendt er helt gratis for deg og din seksjon/forening. Utgangspunktet er at du kan bestille etter behov, og verveproduktene har to formål:

  • Rekruttering av nyansatte jurister
  • Synliggjøring – Juristforbundet skal bli sett og hørt på arbeidsplassen


Flere profileringsprodukter kommer utover våren.