Tillitsvalgtstudium

Foto: iStock/omgimages

Nå kan du som tillitsvalgt søke om gratis studier ved Høyskolen Kristiania. Juristforbundets tillitsvalgte er den viktigste ressursen i forbundets arbeid for medlemmenes arbeidsvilkår og anseelse, og vi ønsker at du skal være godt forberedt til å møte ulike utfordringer du får som tillitsvalgt.

Inntil 30 erfarne tillitsvalgte får gratis studier over to semesteremner, hvor hvert emne gir 7,5 studiepoeng.

Juristforbundet har etablert et tillitsvalgtstudium i samarbeid med Høyskolen Kristiania og dette er kursene du kan søke om.

Organisasjon og ledelse

Organisasjon og ledelse gir innsikt i hvordan organisasjoner fungerer, og hvordan ulik organisasjonsoppbygging bidrar til å nå ulike mål og løse forskjellige oppgaver.

Du skal sitte igjen med kunnskap om hvordan mål, strategier, ledelse, struktur, kultur og prosesser påvirker menneskers samhandling og atferd i organisasjonen.

Kurset er nettbasert, men har to obligatoriske fysiske samlinger. Organisasjon og ledelse går på vårsemesteret og har oppstart 17. februar. De fysiske samlingene vil være 17.-18. februar og 11.-12. mai.

Endringsledelse 

Endringsledelse gir en innføring i endringsprosesser på samfunns-, organisasjons- og individnivå.

Etter endt emne har du forståelse for og kan tenke kritisk rundt endringsprosesser på samfunns, - organisasjons- og individnivå.

Kurset er nettbasert, men har to obligatoriske fysiske samlinger. Endringsledelse går på høstsemesteret. Mer informasjon kommer.

Søknadsprosess

Du kan søke på enten ett av temaene eller begge, men vi ønsker bare en søkeprosess, så alle som er interessert må søke nå selv om du ikke skal gå før til høsten.

Send en søknad til tillitsvalgt@juristforbundet.no og merk den med "Tillitsvalgtstudium" innen 10. desember 2021. Spørsmål kan rettes til samme e-post-adresse.

Aktuelle tillitsvalgte skal ha gjennomført Juristforbundets grunnkurs og/eller ha opparbeidet seg et kompetansenivå og inneha erfaring i rollen som tillitsvalgt. Søkere som har bred tillitsvalgterfaring og har gjennomført Juristforbundets grunnkurs vil bli prioritert i søkeprosessen.

Tillitsvalgte som har fått kurs på Høyskolen Kristiania igjennom Juristforbundet: 
Benedicte: «Kurset i Retorikk var en øyeåpner, det har gjort meg bevisst på hvordan man skriver og taler for å nå frem med sitt budskap»